Göm menyn

*Åtgärdat/Resolved * Windows uppdatering misslyckas / Windows update failing to install

Uppdatering:

Problemet har identifierats och en lösning distribuerades den 16/2.
Spärren på säkerhets och kvalitetsuppdateringar är nu släppt. Funktionsuppdateringar är fortfarande pausade i väntan på ytterliggare tester av åtgärden.

 

Tidigare meddelande:

IT-avdelningen har identifierat ett problem med att installera en Windows uppdatering. Användare kan få upp ett meddelande om att en uppdatering har installerats och att de behöver starta om datorn. Under omstarten misslyckas uppdateringen och datorn avinstallerar uppdateringen igen.

Om du drabbas av problemet kan du anmäla det genom denna sida: https://liudesk.liu.se/tas/public/ssp/content/detail/majorincident?unid=469a74a1205a40cebf51f13f2c6a4ea3

Felsökning pågår.

/ IT-avdelningen

---

Update:

The problem has been identified and a fix was distributed 16/2.
We have now lifted the block on security and quality updates. Function updates are still paused while we conduct further tests on the fix.

 

Previous message:

The IT Division har identified a problem with installing a Windows update. Users get a prompt that an update has been installed and requires a restart. During the restart the update fails to install and the computer reverts back to before the update was installed.

If you are affected by this issue you can report it via this page: https://liudesk.liu.se/tas/public/ssp/content/detail/majorincident?unid=469a74a1205a40cebf51f13f2c6a4ea3

Troubleshooting is in progress.

/ IT Division

 


2021-01-13
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-11