Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Ökad risk för störningar i IT-system / Increased risk of IT disturbance

Den 2021-01-11 inleds arbete med att sanera ett tekniskt utrymme som skadades i samband med ett borrningsarbete. Saneringen förväntas pågå i minst två dagar.

Under tiden saneringen pågår så kommer LiU sakna avbrottsfri kraft till många kritiska IT-system. Det är inte heller möjligt att ansluta reservkraft under den här perioden.

Det innebär att även ett kort strömavbrott under tiden saneringen pågår riskerar leda till omfattande störningar på samtliga IT-system vid LiU. 

/IT-avdelningen

---

Decontamination of a technical space that was damaged during drilling will start on 2021-01-11, and is expected to continue for at least two days.

While the decontamination effort is ongoing LiU will not have uninterruptible power to its main data center, and is not able to connect a redundant power source.

This means that even a short power outage during this period may lead to significant problems with all IT systems at LiU.

/The IT division


2021-01-07
Page manager: helpdesk@liu.se
Last updated: 2021-01-13