Göm menyn

*Åtgärdat/Resolved* LiUdesk: Viss e-post har ej importerats / Some e-mails have not been imported

Vissa e-postmeddelanden som skickats till e-postadresser som går in i ärendehanteringssystem LiUdesk har ej importerats till systemet.
Detta rör viss e-post som skickats mellan 2020-12-02 fram till 2020-12-03 kl.11:00.

Grundorsaken är åtgärdad och de meddelanden som inte importerats importeras nu i efterhand och beräknas vara klart kl. 12:00 idag.

Om du exempelvis fortfarande saknar ett registreringsmail för det meddelande du har skickat kan du anmäla att du fortfarande är påverkad här:
https://liudesk.liu.se/tas/public/ssp/content/detail/majorincident?unid=85bf803613f346d7ba8c328443aa2db4

//IT-avdelningen

---

Some e-mails that have been sent to e-mailadresses that go to the ticket management system LiUdesk have not been imported into the system.
This affects some e-mails sent between 2020-12-02 and 2020-12-03 11:00.

The cause is remedied and the messages that were not imported are now being imported and is estimated to be completed at 12:00 today.

If you for example have still not received a registration e-mail for the message you sent you can report that you are still affected here:
https://liudesk.liu.se/tas/public/ssp/content/detail/majorincident?unid=85bf803613f346d7ba8c328443aa2db4

//The IT division


2020-12-03
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-12-03