Göm menyn

Driftavbrott vissa centrala tjänster torsdag 3/12 / Interruption some central services Thursday 3/12

 På torsdag 3/12 kl 09.30 så kommer vi flytta på ett nätverk på universitetet med anledningen av att IT-avdelningen flyttar från G-huset. Detta kommer leda till ett kortare avbrott på vissa centrala tjänster på ca 5-15 minuter. Det har pågått ett febrilt arbete med att förbereda flytten så störningen borde vara minimal och de flesta viktiga tjänster har redan flyttat från nätet. Men t.ex. Sök på LiU kommer påverkas.
/IT-avdelningen

---

On Thursday 3/12 at 09.30 we will move to a network at the university due to the IT department moving from the G-building. This will lead to a shorter break in some central services of about 5-15 minutes. There has been a feverish effort to prepare for the move so the disruption should be minimal and most important services have already moved from the network. But e.g. Search on LiU will be affected.
/The IT division


2020-12-02
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-12-02