Göm menyn

Stopp i gitlab.liu.se kl 19.00 / Gitlab.liu.se down at 7 pm

Ikväll vid kl 19.00 kommer gitlab.liu.se vara nere ca 30 minuter, men det kan vara upp till 60 minuter om vi hittar okända saker vi behöver hantera.

Anledningen till stoppet är att servern flyttar till ett nytt IP-nät i ledet att avveckla verksamhet i Galaxen (G-huset).

/IT-avdelningen

---

Tonight at 7 pm gitlab.liu.se will be unavailable for approximately 30 minutes, but could be up to 60 minutes if we have unforeseen consequences of the move.

The reason for the stop is that the server is being moved to a new IP network due to work done to discontinue operations in Galaxen (G-house)

/The IT division


2020-11-18
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-26