Göm menyn

Uppgradering av Utskriftssystemet / Printer system upgrade

Utskriftssystemet PaperCut kommer att uppgraderas kl 18.00 den 12:e december.

Arbetet beräknas pågå under två timmar. Under tiden kan störningar vid utskrift förekomma.

//IT-avdelningen

---
The PaperCut printing system will be upgraded at 6 pm on December 12th.

The work is expected to last for two hours. Meanwhile, printing interruptions may occur.

//The IT Division
 


2020-11-04
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-04