Göm menyn

Driftstörning Lisam / Disruption of service Lisam

Användare kan för närvarande uppleva intermittenta problem med webbdelen Nyheter i Lisam-kursrum.

Istället för att se nyheterna så får man meddelandet: "Något gick fel"

Felsökning pågår.

/IT-avdelningen

---

Users may currently experience intermittent problems with the webpart News in Lisam courserooms

Instead of seeing the newsfeed you get the message: "Something went wrong"

Troubleshooting is in progress.

/IT division


2020-10-05
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-20