Göm menyn

Uppgradering Telefonisystem / Upgrade Telephony system

English version below.

 

Tele2 behöver uppgradera hårdvara, mjukvara och konfiguration i central utrustning i Tele2s Datacenter.
Åtgärderna adresserar de brister i funktionalitet som blev tydliga vid den allvarliga Incidenten den 26 augusti 2020.
Arbetet kommer att göras den 14/9 kl. 00.00 – 06.00

Under arbetet kommer ett fåtal kortare störningar (ca 1-3 sekunder) att ske i telefonitjänsten.
Ett pågående samtal skulle eventuellt kunna uppleva att ljudet hackar, och värsta fall brytas. Då får man ringa om så ska det fungera.

 

/IT-avdelningen

---

Tele2 needs to upgrade hardware, software and configuration in their Datacenter.
The measures address the shortcomings in functionality that became apparent in the serious Incident on 26 August 2020.
The work will be done on 14/9 at 00.00 - 06.00

During the work, a few shorter disturbances (approx. 1-3 seconds) will occur in the telephony service.
An ongoing call could possibly experience the sound stutter, and the worst case being disconnected. Then you have to call again and it should work.
 

/IT-division


2020-09-07
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-07