Göm menyn

Omedelbar avveckling av vpn.liu.se / Immediate decommissioning of vpn.liu.se

(Uppdaterad 2020-08-10 13:16)

Förtydligande:
Detta innebär att du inte längre nyttjar Cisco AnyConnect för att ansluta utan istället använder programmet FortiClient.

Tidigare meddelande:
VPN-tjänsten vpn.liu.se kommer att avvecklas inom kort eftersom en allvarlig säkerhetsbrist har uppdagats i den tekniska lösningen.

Använd remote.liu.se istället, en tjänst som introducerades tidigare i år för att ersätta vpn.liu.se.

Mer information om hur du ansluter till remote.liu.se hittar du på serviceweb.liu.se.

- IT-avdelningen

---

Clarification:
This means you no longer use the software Cisco AnyConnect and instead use the software FortiClient.

Previous message:
The VPN service vpn.liu.se will be decommissioned shortly due to a serious security flaw that was discovered in the technical platform.

Use remote.liu.se instead, a service introduced earlier this year to replace vpn.liu.se.

Information about connecting to remote.liu.se can be found on serviceweb.liu.se.

- The IT division


2020-07-24
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-10