Göm menyn

Driftavbrott, flertalet IT-tjänster 27/6 / System interruption, multiple IT services 27/6

På lördag 27/6 kl 09.00-17.00 så kommer det vara strömavbrott i flera av våra datorhallar som kommer medfölja stora driftavbrott på majoriteten av de centrala systemen på universitetet.


Följande är några av de system som kommer påverkas:

Centrala tjänster:
liu.se
Fillagret
LDAP/CAS - inloggning via dessa system
LiUdesk
Mailman
smtp.liu.se
VPN (remote.it.liu.se)
VPN för studenter
Programinstallationer på datorer
Licensservrar
Managerade Linux-klienter för anställda

Forskning/undervisning:
Datorsalsklienter (som monterar saker från fillagret)
thinlinc.edu.liu.se
ssh.edu.liu.se
rdpklienter.edu.liu.se
mariadb.edu.liu.se
sas.edu.liu.se
sas-exam.edu.liu.se
LiU appen
Schemaplaneraren
Online tentaservice (atpda - PDA:er, exam - WiseFlow, talprod - tentor i TAL)
LiUdok
@Home
Snickerboa (Security Shepherd)
Sommarvisa
Piga (forskningsprojektet vwase)

Övrigt:
Brandvägg IDA/Pelab (Levant/Mistral)
lkplindp1.it.liu.se (paketdistribution för linux-klienter)
blackwood.it.liu.se
greenwood.it.liu.se
Theseus - vidarebefordring av loggar för klienter
Wlanblock
ca.it.liu.se - certificate requests
gitlab.liu.se

Plus en hel massa till. Räkna inte med att kunna bedriva verksamhet under tiden som driftavbrottet sker.

 

/IT-avdelningen

-----

On Saturday 27:th of June at 9 am to 5 pm, there will be power outages in several of our computer centrals that will affect major outages on the majority of the central IT-systems at the university.


The following are some of the systems that will be affected:

Central services:
liu.se
Fillagret - central file storage
LDAP / CAS (login via these systems)
LiUdesk
Mailman
smtp.liu.se
VPN (remote.it.liu.se)
VPN for students
Program installation on computer
Licensing servers
Managed Linux clients for employees

Research / education:
Computer room clients (who mount things from Fillagret)
thinlinc.edu.liu.se
ssh.edu.liu.se
rdpklienter.edu.liu.se
mariadb.edu.liu.se
sas.edu.liu.se
sas-exam.edu.liu.se
LiU app
Schedule Planner
Online exam services (atpda - PDAs, exams - WiseFlow, TAL prod - TALS exam)
LiUdok
@Home
Snickerboa (Security Shepherd)
Sommarvisa
Page (vwase research project)

Other:
Firewall IDA / Pelab (Levant / Mistral)
lkplindp1.it.liu.se (package distribution for linux clients)
blackwood.it.liu.se
greenwood.it.liu.se
Theseus - relay logs for clients
wLAN Block
ca.it.liu.se - certificate requests
gitlab.liu.se

Plus a whole lot more. Do not expect to be able to work normally during the downtime.


/The IT division


2020-06-17
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-07-02