Göm menyn

Uppgradering av login.liu.se 26 maj / Upgrade of login.liu.se on May 26

Uppgraderingen kommer att innebära några avbrott under dagen då inloggning till vissa tjänster inte är möjlig. Tjänster som berörs är bl.a. e-Go, TimeEdit, Polopoly, Exam m.fl.

/IT-avdelningen

---

There will be a few interruptions during the day when it won't be possible to login in to some services. Impacted services include e-Go, TimeEdit, Polopoly, Exam and others.

/The IT Division


2020-05-18
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-18