Göm menyn

Kapacitetstaket nått på vpn.liu.se / Max capacity reached on vpn.liu.se

English version below

VPN-tjänsten vpn.liu.se är dimensionerad för LiUs normala läge som utpräglat campusuniversitet och slår för närvarande i sitt kapacitetetak. Det märks genom att inloggning med rätt användarnamn och lösenord misslyckas. IT-avdelningen har tagit fram en VPN-lösning med mer kapacitet. Den är inte ordentligt testad eller dokumenterad, men finns tillgänglig för alla anställda.

Se https://insidan.liu.se/it/natverk/vpn/ för mer information.

Vänligen följ denna guide för att installera den på din Windows-dator utanför LiU:
https://liudesk.liu.se/tas/public/ssp/content/search?q=KI2003-00007

/IT-avdelningen

---

The VPN service at vpn.liu.se is designed for LiU's normal operation as a campus-based university. With more people working from home it has reached maximum capacity which results in login failures. The IT division has deployed a new VPN solution with more capacity. It hasn't been thoroughly tested or documented yet, but is available for all members of staff.

See https://insidan.liu.se/it/natverk/vpn/ for more information.

Please follow this guide to install it on your Windows computer outside of LiU:
https://liudesk.liu.se/tas/public/ssp/content/search?q=KI2003-00007

/IT division


2020-03-16
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-16