Göm menyn

FLOWlock browsern ska uppdateras / FLOWlock Browser: Required Update

English version below

Från och med den 7:e mars krävs en ny version av FLOWlock. Studenter som ska ha en digital tentamen i WISEflow måste installera den senaste versionen (Windows version 2.0.6.01 och MacBook version 2.0.6.00). Den finns tillgänglig och kan användas redan nu.

Gör så här för att uppdatera din FLOWlock browser:

- Logga in i WISEflow, klicka på ditt namn i det övre högra hörnet.
- Klicka på Ändra profil och sedan på fliken Systemkrav.
- Ladda ner den senaste versionen och installera den.

Du kan kontrollera att programmet har installerats korrekt genom att klicka på Testa webbläsare.

/IT-avdelningen

---

From the 7th of March on, a new version of the FLOWlock browser is required to participate in any digital exam using WISEflow. This new version (Windows version 2.0.6.01 and MacBook version 2.0.6.00) is already available and can be used as from today.

In order to download and install the new version, follow these steps:

- Log on to WISEflow.
- Click on your name in the upper right corner and then click on Change profile.
- Click on the tab System requirements.
- Download and install the new version.

You can confirm that the installation was successful by clicking on Test browser.


/IT Division


2020-02-28




Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-28