Göm menyn

Planerad driftstörning 20/2 - trådlösa nät / Planned service disruption - wireless networks.

IT-avdelningen kommer under mars månad att uppdatera ett bakomliggande system för Eduroam.
Inför uppdatering kommer ett påverkanstest att genomföras av IT-avdelningen. Testet är preliminärt planerat till torsdag 20/2 kl. 06:00 - 07:00.

Under testet kommer det inte vara möjligt att ansluta till Eduroam. Detta påverkar samtliga enheter som ansluter till Eduroam med kontouppgifter från LiU.

Om man under aviserad tid behöver tillgång till trådlöst nät hänvisar vi till användandet av mobildata.

Guider hur du gör:
Internetdelning Android
Internetdelning iOS


//IT-avdelningen

---

Planned service disruption - wireless networks.

In March, the IT department will update an underlying system for Eduroam. Prior to the update, an impact test will be conducted by the IT department. The test is preliminary scheduled for Thursday 20/2. 06:00 - 07:00.

During the test, it will not be possible to connect to Eduroam. This affects all units that connects to Eduroam with LiU account information.
If you need access to wireless networks during the announced time, we refer to the use of mobile data.

Guides on how to use mobile data:
Tethering Android
Tethering iOS

//The IT Division


2020-02-14
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-14