Göm menyn

*Åtgärdat/Resolved* Driftstörning inom Lisam / Error after operational failure within Lisam


Driftstörningen har påverkat så funktionerna bedömningsöversikt, test/quiz och att publicera inlämningar fortfarande inte fungerar.

Felsökning pågår.
 

/IT-avdelningen

---
The operating disturbance has affected so the assessment record, test/quiz and publishing submissions still do not work.

Troubleshooting in progress.

/The IT Division

 


2019-12-13
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-13