Göm menyn

Reparation av lagringslösning (långsamma Linux-datorer)/Repair of storage solution

En hårddisk i vår lagringslösning har gått sönder och filer håller på att
flyttas till en ny hårddisk. Under tiden flytten pågår kan vissa användare
uppleva att datorer de loggar in på är mycket långsamma. Problemet är inte
kopplat till någon specifik dator och kan uppstå på personliga arbetsstationer,
inloggningsservrar och i datorsalar.


/IT-avdelningen

---

One hard drive in our storage solution has degraded and we are in the process
of copying data to a new hard drive. During the replacement process some users
may experience slowdowns in performance. For users affected by the slowdowns
their logged in sessions may get stuck for several seconds and then continue
normally. The slowdowns are not connected to any specific machine and may
occur on personal desktops, login servers or computer lab machines.


/The IT Division


2019-12-12
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-09