Göm menyn

Problem med inlämningar i Lisam / Issue with submissions in Lisam

Vi har fått in många felanmälningar kring att det inte går att publicera inlämningar i Lisam med felmeddelandet:
"En eller flera inlämningar gick inte att publicera. Kontrollera att ingen inlämning innehåller otillåtna specialtecken i lärarkommentaren, exempelvis emojis eller matematiska tecken."

Felsökning pågår.

/IT-avdelningen
---
We have recieved many tickets regarding an error when publishing a submission in Lisam with the error message:
"One or more submissions couldn't be published. Make sure that no submission contains illegal special characters in the teacher comment, such as emojis or mathematical characters."

Troubleshooting is ongoing.

/The IT Divison


2019-12-09
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-10