Göm menyn

Problem att nå www.ncbi.nlm.nih.gov / Problems reaching www.ncbi.nlm.nih.gov

Det är återkommande problem att nå www.ncbi.nlm.nih.gov på grund av ett bekräftat nätverksproblem vid NIH. Vi har kontaktat ansvariga NIH i detta ärende men inte fått något svar. Om du har problem att nå webbplatsen, försök igen några timmar senare.

/IT-avdelningen
---

There are recurring problems reaching www.ncbi.nlm.nih.gov due to a confirmed networking issue at NIH. We have contacted NIH regarding this matter but received no response. If you are having problems reaching the site, try again a few hours later. 

/IT-division


2019-11-21
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-21