Göm menyn

*Åtgärdat/resolved'* Problem att nå www.ncbi.nlm.nih.gov / Problems reaching www.ncbi.nlm.nih.gov

(Uppdaterad 2019-12-22 11:27)

Problematiken att nå webbplatser under nih.gov är nu åtgärdade, om än tillfälligt.
/IT-avdelningen
---

The problems of reaching websites under nih.gov are now resolved, albeit temporarily.
/The IT Division


----------

Tidigare meddelande/previous message:

Det är återkommande problem att nå www.ncbi.nlm.nih.gov på grund av ett bekräftat nätverksproblem vid NIH. Vi har kontaktat ansvariga NIH i detta ärende men inte fått något svar. Om du har problem att nå webbplatsen, försök igen några timmar senare.

/IT-avdelningen
---

There are recurring problems reaching www.ncbi.nlm.nih.gov due to a confirmed networking issue at NIH. We have contacted NIH regarding this matter but received no response. If you are having problems reaching the site, try again a few hours later. 

/The IT Division


2019-11-21
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-22