Göm menyn

*Åtgärdat / Resolved* Driftstörning utskriftssystemet / Disruption of service printer system

Detta är nu åtgärdat.

Tidigare meddelande:

Just nu är det problem att skriva ut. Utskrifterna hamnar i kö.

Leverantör är meddelad och felsökning pågår.

/IT-avdelningen

---

The issue is now resolved.

Previous message:

Right now there is trouble to print. Printouts are queued.

Supplier is notified and troubleshooting is ongoing.

/IT-department


2019-11-06
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-12