Göm menyn

Plötsliga omstarter av Windowsdatorer / Sudden restarts of Windows computers

English version below:

IT-avdelningen har fått in flera fall där medarbetares Windows-datorer startar om plötsligt och oannonserat, ibland upprepade gånger. Detta
beteende följer inte de inställningar och konfigurationer LiU har på sina datorer och är därför felanmält till Microsoft. Vi tackar de som har hört av sig med felrapporter. Loggar är insamlade från ett flertal av dessa datorer och används i felsökningen av Microsoft. Det finns dock ännu ingen lösning på problemet.

 

The IT department has received several cases where employees' Windows computers restarts suddenly and unannounced, sometimes repeatedly. This behavior does not follow the settings and configurations LiU has on its computers and it is therefore reported to Microsoft. We thank those who have been in touch with bug reports. Logs are collected from a number of these computers and is used in troubleshooting by Microsoft. However, there is still no solution to the problem.

/IT-avdelningen


2019-05-22
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-14