Göm menyn

*Löst/Solved* Driftstörning i utskriftssystemet / Service interuption in printsystem

(Uppdaterad 2019-02-19 16:34)

Uppdatering:
Driftstörningen är nu åtgärdad.

Tidigare meddelande:
Det är för närvarande en driftstörning i utskriftssystemet som resulterar i att många användare inte kan skriva ut eller komma åt enhetsfunktioner.
Felsökning pågår.

/IT-avdelningen

---

Update:
The service disruption is now remedied.

Previous message:
There is currently a service disruption in the printingsystem resulting in many users not being able to print or access printer functions.
Troubleshooting is in progress.

/The IT-department


2019-02-19
Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-19