Göm menyn

Tillfälliga konton för Eduroam och Netlogon

Tillfälliga konton kan delas ut till gästforskare, besökare, med flera mot uppvisande av legitimation. Det finns två olika typer av konton - gästkonton och serier av konton (konferenskonton).

Tillfälliga konton kan användas på nätverken Netlogon och Eduroam, men enbart på något av LiU:s campus. Tillfälliga konton fungerar inte på Eduroam utanför LiU. För att ansluta till Netlogon väljer du nätverket med namnet LiU.

Gästkonton

Alla anställda med LiU-ID kan själva skapa gästkonton för att använda på Netlogon. Gästkonton får användarnamn på formen liuid00-guest-1 där liuid00 ersätts av LiU-ID för den som skapar kontot och den sista siffran (1) utgör ett löpnummer.

Giltighetstiden för ett gästkonto kan väljas från 1 till 14 dagar. Den som skapar ett gästkonto kan själv stänga kontot i förtid om gästen åker hem tidigare eller om det finns anledning att misstänka att lösenordet kommit på avvägar.

Webbsidan för att skapa gästkonton hittar du på adressen:

Observera att alla datorer som ansluts till LiU:s nätverk måste vara uppdaterade med säkerhetspatchar och vara skyddade av antivirusprogramvara.

Gästkonton kan även användas på Eduroam vid LiU (inte utanför LiU) genom att lägga till "@guest" på slutet av användarnamnet (t.ex. liuid00-guest-1@guest) och i övrigt följa instruktionerna för inställning av Eduroam.

Konferenskonton

Vid konferenser, möten och annat kan man ibland behöva mer än enstaka konton. Då skapas så kallade egna serier av konton för det aktuella evenemanget.

Beställning sker via IT:s Kundcenter. Försök att vara ute i så god tid som möjligt, minst en vecka eller mer innan evenemanget.

Vid beställningen behöver vi information om följande:

  • Namn på evenemanget
  • Lämplig förkortning som kan ingå i kontonamnen
  • Antal konton som behövs
  • Första dag kontona behöver vara giltiga
  • Sista dag kontona behöver vara giltiga
  • Ansvarig person tillgänglig under denna tid samt mobilnummer eller liknande
  • Till vem kontona ska levereras (namn, adress)

Konferenskonton kan begäras av anställda och studenter vid LiU. Utomstående ska identifiera en sponsor vid LiU som ställer sig bakom beställningen.


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-19