Göm menyn

Kontoadministratörer

Här kan du hitta den kontoadministratör som du kan vända dig till på din institution/avdelning samt vad som ingår i uppdraget.

Kontoadministratörens uppdrag:

  • Kontoadministratören sköter hanteringen av konton. Detta inkluderar att öppna, förändra och stänga konton för de personer som är knutna till institutionen/avdelningen.

  • Kontoadministratören ska hålla sig informerad om effekterna av förändringar i kontot.

  • Kontoadministratören ansvarar för att personer som tilldelas beslutskonto är berättigade till detta.

  • Kontoadministratören ska rapportera förändringar i rättigheter för en person som kontoansvarig inte själv kan administrera samt om en person inte längre ska ha konto.

  • Kontoadministratören ska underhålla aktuella e-postlistor och ta bort listor som inte används/underhålls.

Kontoadministratör på respektive institution/avdelning:

liu/bkv 

BARNAF, LAFO
Madeleine Törngren 
+4613282540

KOO, BKH, SOK, VS (Växthuset)
Andreea Tanasa 
+4613281179

VS (kansliet)
Chatarina Malm
+4613286885

CELLB, NEUROB, SOI
Ella Sheiko 
+4613282667

HR
Gesine Ensle 
+4613282142

KK, MMV
Margareta Klang 
+4613282924

II
Sonia Lander 
+4613281652

CSAN
Ulla Svensson Bater
+4613286822

liu/ffk

liu/gel/cbr

liu/gel/cmiv

liu/gel/nsc

liu/hmv

liu/ibl

liu/ida

liu/iei

liu/ifm

liu/ikos

liu/imt

liu/isak

liu/isy

liu/itn

liu/kfu

liu/ks/lintek

liu/ks/stuff

liu/mai

liu/medfak

liu/tema

liu/tfk

liu/ub

liu/uf

 


Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-28