Göm menyn

Guide för att skapa LiU-konton

Dessa guider finns för att underlätta hanteringen av konton och undvika att dubbletter uppstår. Detta är en hantering som genomförs av antingen HR-partner eller kontoansvarig på respektive institution.

Spara länken till denna guide i din webbläsares bokmärken och använd dig gärna av guiden när du ska hantera konton.

Välj rätt guide i vänstermenyn utifrån din roll!


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-11