Göm menyn

Group Manager (GM)

Tjänsten GM är en grupphanterare. Grupper kan man ha till mycket, till exempel e-postlistor eller för att styra behörighet till en tjänst eller för en samarbetsyta i Lisam. Du kan också ha en grupp för att bara hålla reda på en samling personer utan att använda det mot något tekniskt system. En grupp kan bestå av både LiU-anställda och externa kontakter. Även om det står grupp överallt här i texten kan du tänka att det lika gärna kan vara en e-postlista. En e-postlista är en grupp.

Det som gör en grupp så kraftfull är att den kan innehålla både manuellt inlagda LiU-ID:n och andra grupper. Det innebär att om det redan finns en grupp som någon annan hanterar kan du lägga till den som medlem i din grupp och utnyttja att medlemmarna hanteras någon annanstans.

Ett exempel är lärargrupper till kurstillfällen som vanligtvis hanteras av administratörer och/eller lärare på respektive kurstillfälle. Vill du att alla lärare på ett specifikt kurstillfälle ska vara medlem i din grupp söker du bara upp kurstillfället i GM och lägger till den grupp som slutar på -teachers.

Organisationsgrupper finns

Du behöver inte skapa en grupp för din institution (eller motsvarande), avdelning eller enhet - dessa finns redan automatiskt skapade i våra system och medlemmarna läggs till och tas bort automatiskt utifrån anställningsstatus i Primula. För att lägga till en organisationsgrupp som medlem i din grupp söker du på institution (eller motsvarande), avdelning eller enhet – till exempel avdelningen UF-LIUIT-all.

Se bild nedan för en överblick över vilka organisationsgrupper som finns och vilka e-postadresser som är kopplade till respektive grupp.

Group manager figur


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-28