Göm menyn

Synkat medlemskap i Teams

IT-avdelningen har gjort det möjligt att medlemmar i en Teams-grupp baseras på en grupp som redan finns i Group Manager (GM), till exempel en avdelnings- eller enhetsgrupp. Kontakta IT:s kundcenter om du vill ha denna funktion för ett team.

Group Manager (GM) hanterar alla grupptillhörigheter på LiU, allt från automatiserade avdelnings- och enhets grupper (som också har en mailadress) till egenskapade, mindre grupper och e-postlistor.

Nu har IT-avdelningen utvecklat GM så att du kan koppla en sådan grupp till ett team i Teams. Om en avdelning eller enhet exempelvis har ett eget team i Teams går det nu att slå på funktionen att den synkas gentemot en avdelnings- eller enhetsgrupp i GM. Då läggs medlemmar till och tas bort automatiskt baserat på deras anställning och manuell hantering behövs inte. Du behöver dock skapa en egen grupp i GM för de som ska vara ägare av teamet.

Du som har en egenskapad grupp i GM kan fortsatt hantera medlemmar manuellt i GM. Även de egna grupperna kan fungera som grund för en medlemslista i ett team i Teams.

För att synkronisera en GM-grupp och ett team behöver du skapa ett ärende till IT:s Kundcenter där du meddelar följande:

  • Att du vill aktivera gruppsynk på en GM-grupp och ett team.
  • Vilken GM-grupp du vill ska vara synkroniserad med vilket team.
  • Meddela vilken GM-grupp som ska sättas som ägare.

OBS!

Notera att när du har slagit på synkroniseringen kommer förändringar som du gör i teamets medlemsinställningar inne i Teams inte respekteras, utan det är GM-gruppen som är kopplad till teamet som styr vilka som ska vara medlemmar.


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-12