Göm menyn

GM - sök e-postlistor

Skärmvy från GM som visar sidan för avancerat sök.

Vy från det avancerade söket.

Kurstillfälle

Använd GM när du vill hitta och se detaljer om en e-postadress för ett kurstillfälle. Det är en automatiskt genererad grupp som du kan se i GM och använda i Outlook för utskick. Använd sökfältet på första sidan eller välj Avancerat sök. I sökresultaten kan du sedan gå in och granska vilka som är medlemmar i gruppen/e-postlistan. I en grupp kan man vara både direkt medlem och indirekt medlem. Genom att "Lista A" läggs till i "Lista B" blir "Lista A" indirekt medlem där.

Vilken lista är det jag söker?

Det finns flera olika listor som du kommer att se i systemet. När du vill maila en studentgrupp i en pågående kurs är det registrerade och manuellt tillagda adresser du vill nå. De finns i e-postlistan utan någon ändelse, dvs utan exempelvis -admitted eller -teachers.

OBS! Gruppen med ändelsen -admitted är inte primärt till för e-postanvändning utan är en administrativ funktion för att ge behörighet till kursrum Lisam. Man kan vara antagen (admitted) utan att ha gått vidare till nästa steg och registrerat sig på kursen. Helt nya studenter på LiU kommer åt sin LiU-mail först när de är registrerade. Därför rekommenderas inte att använda grupper med ändelsen -admitted för e-postutskick.

Exempel på e-postadresser för ett kurstillfälle:

Registrerade och manuellt tillagda studenter: 738g26_2019st_fl@student.liu.se

Antagna studenter: 738g26_2019st_fl-admitted@student.liu.se

Lärare: 738g26_2019st_fl-teachers@student.liu.se

 

Så fort studenter har blivit registrerade i Ladok landar de i gruppen antagna studenter/admitted.

Så fort studenterna har registrerat sig på kursen flyttas de till gruppen registrerade och manuellt tillagda studenter.

 


Frågor och svar

  • Jag vill nå programstudenter som går en viss termin. Hur gör jag?

Använd programkoden och starta en sökning för att få upp förslag i söket. Vare sig de nu går exempelvis termin 2 eller 6 finns de med i listan för det år och den termin som de startade sina studier och det är den listan du ska använda dig av. 

  • Vilken mejladress till studenterna används i e-postlistorna?

Deras e-postadress på LiU, liuid@student.liu.se. Den e-postadress som studenterna har registrerat i Ladok används inte här.

  • Vad betyder de två siffrorna/bokstäverna i slutet av listans namn?

Siffrorna och bokstäverna i slutet av listans namn är slumpmässigt valda och har ingen innebörd. De finns med av tekniska anledningar (se fråga nedan).

  • Varför finns det flera likadana e-postlistor vars namn bara skiljer sig på siffrorna/bokstäverna i slutet?

Anledningen att det kan bli flera grupper är att det är flera kurstillfällen som går parallellt. Det kan vara kurstakt/studieort eller annat som skiljer dem åt, men det är olika kurstillfällen. Det här speglar hur det ser ut i Bilda och i Ladok.

  • Kan jag se i GM vilken programtillhörighet studenter har?

Den funktionen finns än så länge inte i nya GM, men är planerad för utveckling.


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-27