Göm menyn

GM - i vilka grupper är jag medlem?

I GM kan du får överblick i vilka grupper som du själv finns tillagd i. Om du inte är administratör eller medlemshanterare kan du inte ta bort dig själv från grupper men du kan få information om vem/vilka som är administratör gruppen, för att på så sätta kunna kontakta den/dem.

Det finns två sätt att vara medlem i en grupp. Antingen direkt medlem eller indirekt medlem. Om man är direkt medlem ligger man med i gruppens medlemmar med sitt konto. Om man är indirekt medlem ligger man med i en annan grupp som i sin tur är medlem i gruppen. Se exempel nedan:

Illustration av person i grupp Illustration av person i grupp som ingår i annan grupp
Direkt medlem i Grupp A Indirekt medlem i Grupp B

Du behöver inte skapa en grupp för din institution (eller motsvarande), avdelning eller enhet - dessa finns redan automatiskt skapade i våra system och medlemmarna läggs till och tas bort automatiskt utifrån anställningsstatus i Primula.


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-25