Göm menyn

Ljud och bild

Följande utrustning finns till utlån från Digitala resursenheten på IT-avdelningen. 

Tillgänglig utrustning kan variera mellan olika campus. Vi vill ta höjd för att viss utrustning kan vara utlånad till andra vid förfrågan.

  • Beställ här (du skickas vidare till servicewebben i LiUdesk)

Alla anställda har möjlighet att hyra denna utrustning att använda i tjänsten. Privat uthyrning är inte tillåten. 
Tänk på att beställa utrustning och tjänster minst fem arbetsdagar i förväg!

Tillgänglig utrustning

  • Verktyg för distansundervisning, inspelning eller streaming.
  • Ljudanläggningar

Road buddy

Portabel högtalare i rullväska och två mikrofoner (varav en mygga). Används till mindre evenemang, fungerar både inomhus och utomhus.

Kostnad för utlån: 1500 kr

Portabel högtalarutrustning, även kallad Road buddy.

RedCat

Liten högtalarutrustning för användning i salar inomhus där man behöver förstärka ljudet utan att använda en fast ljudanläggning. Innehåller mygga/mikrofon.

Portabel ljudförstärkningsutrustning, kallad Road cat.

Mikrofon/mygga

Mikrofon som kopplas in i befintlig utrustning i hörsal eller föreläsningssal.

Mikrofon, även kallad för mygga.

  • DVD-spelare och videobandspelare (VHS)
  • Diktafoner (OBS, ej bokningsbara). Finns på studerandeexpeditionen i Zenit (Campus Valla).
  • Digitalisering av VHS. Viss redigering till både analogt och digitalt samt ljudkopiering debiteras internt.
  • Uppstartshjälp av teknik i hörsalar och lärosalar – ring Kundcenter.

Uthyrning till mässor och event

Vid mässor och utställningar finns det möjlighet att få hjälp med beställningar av teknik. Då dessa kan behövas hyras in från extern leverantör kräver detta framförhållning av dig som beställer. 
Beställningar för detta behöver genomföras minst 3-4 veckor innan evenemanget äger rum.

Utrustning i lärosalar och grupprum

OH-projektor och data-/videoprojektor är standard i alla LiU-gemensamma lärosalar. I grupprummen finns skärm eller projektor att koppla sin dator till. I hörsalarna finns dessutom även trådlös mikrofon. Hörslinga finns i våra hörsalar (undantag Birgittasalen) samt i vissa lärosalar.

Felanmäl problem i LiU:s lokaler

Får du problem eller om fel uppstår i en lokal, felanmäl via felanmalan.liu.se.

Bokning av lokaler

För bokning av lokaler hänvisas till lokalbokningen.


Sidansvarig: martin.eneling@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-17