Göm menyn

Ljud och bild

  • För utlån av audio/videoutrustning och uppstartshjälp i föreläsningssalar finns kontaktformulär i LiUdesk.
  • På Insidan hittar du information om Nära IT-stöd (servicepunkter, information om uppstartshjälp och utlån, tilläggsavtal för support).
  • Får du problem eller om fel uppstår i en lokal, felanmäl via felanmalan.liu.se.
  • För bokning av lokaler hänvisas till lokalbokningen.

Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-10