Göm menyn

Tjänster för självservice

MinIT

MinIT är ett webbaserat verktyg som samlar olika IT-relaterade funktioner som du kan administrera på egen hand. Funktioner som finns i MinIT:

  • Visa och ändra ditt lösenord till det trådlösa nätverket Eduroam
  • Ändra lösenord till ditt LiU-konto
  • PC-användare kan skicka begäran om att installera programvaror
  • Som forskare kan du fylla i ditt ORCID
  • Du ger samtycke och kan återta samtycke för publicering av din profilbild som visas på medarbetarsidan på liu.se
  • Ändra din besöksadress till ditt kontor (ses av besökare på din medarbetarsida på liu.se)

Hur du hittar det

Länk till MinIT (minit.liu.se)

Self Service

För dig som använder Mac ska du använda dig av Self Service för programvaruinstallationen istället för MinIT. Övriga funktioner i MinIT har du åtkomst på precis samma sätt.

Self Service är ett förinstallerat program på AD-anslutna Mac-datorer. Det tillåter dig som användare att snabbt och enkelt installera olika typer av programvara utan fördröjning. Program som är tillgängliga är fri programvara, utvalda program från App Store (utan att behöva ett Apple-ID) och annan ofta använd programvara på LiU. Det går också att enkelt se utbudet av LiU:s licenserade programvaror.

Utöver att göra det enklare att hantera programvaror på datorn används Self Service för att inventera LiU:s Mac-datorer. Användares aktivitet på datorn registreras inte.

Hur du hittar det

Applikationen hittas som en LiU-ikon i Dockan samt går att söka fram genom sökfunktionen i menyfältet (Spotlight). Den visas också i mappen Program.

Kunskapsdatabas och guider på Servicewebben i LiUdesk

Sök efter svar i våra guider i kunskapsdatabasen i LiUdesk


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-11