Göm menyn

Enkätverktyg

Microsoft Forms

Logga in i Lisam och navigera i vänstermenyn för att använda Forms, eller gå direkt via denna länk för att komma till apparna(inloggning krävs).

Med hjälp av Forms kan du skapa enkla enkäter, anmälningsformulär och quiz med poängsättning. Det är möjligt att ha språkversioner i ett och samma formulär.

Survey & report

LiU har tecknat avtal om ett webbaserat enkätverktyg via Sunet som heter Survey and Report.

I manualen till tjänsten finns detta stycke som beskriver verktyget:

Varför Survey & Report?

  • Lätt att lära, enkelt att använda – hjälptexter och instruktionsvideor i programmet
  • Webbenkäter distribuerade via e-post eller länk på hemsida - för snabb insamling av svar
  • Snabb konstruktion av enkäter – utgå från egna fråge- och enkätmallar
  • Ställ följdfrågor baserade på respondentens svar eller kategoritillhörighet
  • Flerspråkiga enkäter – när respondenterna talar olika språk
  • Stora designmöjligheter – matcha er grafiska profil
  • Skapa rapporter med ett klick – alla diagram och tabeller du behöver

All trafik till och från tjänsten är krypterad.

Åtkomst

Alla anställda och beslutskonton (med IT-abonnemang medium eller large) kan använda tjänsten. Se information om olika IT-abonnemang här. Även studenter med LiU-id kan använda verktyget - se information om licenserade programvaror för studenter.

Kurser

Du kan gå en kurs för att lära dig verktyget. Klicka här för att se aktuella utbildningar.

Komma igång med tjänsten

Länken till tjänsten är: https://sunet.artologik.net/liu/Admin/

När du loggat in i tjänsten finns manualer och instruktionsvideor under fliken "Hjälp".


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-18