Göm menyn

Statistica

Statistica är ett komplett statistikprogram innehållande allt från enkel beskrivande dataanalys till avancerad statistisk modellering, datapresentation samt färdiga verktyg för Data- och Text Mining.

Licenser finns i både köp och hyrvariant och köps genom Crayon i Inköpsportalen (se Statsoft).

Statistica finns endast för Windows.

Installation

Anställda kontaktar programvaruansvarig på institutionen eller enheten för installation.

Support

Gå till Statsoft Scandinavia ABs hemsida


Sidansvarig: licens@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-04