Göm menyn

SAS

Programpaketet SAS används främst för statistisk analys av data.
Avtal har tecknats mellan LiU och SAS Institute AB och licenskostnaden betalas av IDA/Statistik.
Avtalet gäller för SAS Edu-Analyticel och SAS Enterprise Miner för installation på Windows och Solaris.

Kontaktperson för installation

Kontaktperson för installation och licenskostnader:
Mikael Andersson, IT-Avdelningen
licens@liu.se


Sidansvarig: licens@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-08