Göm menyn

Illustration över molntjänster för att spara filer, anslutet till flera olika enheter.

 

Organisera och förvara dina filer

Ta dig tid att se över hur du sparar och förvarar dina filer. Nedan hittar du rekommendationer.

Tre platser som rekommenderas för anställda att spara sina filer:

1. OneDrive – få saker gjorda var du än är

En rekommenderad plats är OneDrive. Varje anställd har 5 TB lagring tillgänglig att använda. Notera att OneDrive på Windows varnar när det är mindre än 20GB ledigt lagringsutrymme på datorn samt slutar att synka ned filer när det är mindre än 10GB.

Fördelarna med att spara sina filer på OneDrive är många. Några exempel:

  • Samarbeta med Office-dokument. Flera personer kan ha dokument öppna och redigera innehåll samtidigt – slipp att maila olika versioner av dokument fram och tillbaka.
  • Du kan öppna dokument på olika enheter, exempelvis jobbtelefon och jobbets surfplatta via OneDrive-appen. Du kommer också åt filerna via Lisam.
  • Kom åt dina senaste dokument snabbt i Office-paketet, t.ex. när du ska bifoga filer i Outlook.

OneDrive är en tjänst som ingår i Office365 och du kommer åt det med hjälp av ditt LiU-konto. Inloggningen har formen liuid@liu.se. När du installerat OneDrive hamnar den tillgänglig på samma sätt som en vanlig mapp i Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac).

2. Fillagret – säker plats för lagring

En annan rekommenderad plats att spara dina filer på är fillagret. På fillagret görs regelbundna säkerhetskopior automatiskt, vilket innebär att om data skulle gå förlorad kan detta i de flesta fall återskapas.

Har du stora volymer av forskningsdata du vill spara? Kontakta IT:s Kundcenter – det är möjligt att få mappar med extra lagringsutrymme för olika projekt. Förvara aldrig forskningsmaterial eller kursmaterial på din dator lokalt utan säkerhetskopiering.

Instruktion för att ansluta till fillagret

Personlig mapp

Personligt utrymme för lagring av filer på det centrala fillagret är 150 GB, detta utrymme ingår i fullvärdigt och begränsat IT-abonnemang. I dagsläget går det inte att öka ut kvotan över 150 GB. Då hänvisar vi att använda OneDrive.

Gemensamma mappar

Gemensamma mappar på fillagret kan vara av tre olika sorter. För att kunna ta del av någon av dessa behöver användaren ett personligt fillagerkonto. Priset för en gemensam mapp är baserat på storleken.

  • Institutionsmapp (enhetsmapp) - Många institutioner och enheter har en gemensam mapp för att dela information och dokument som rör gemensamma angelägenheter. Alla fillageranvändare vid institutionen/enheten får automatiskt behörighet till denna mapp. Grundstorleken på en institutionsmapp är 250GB.
  • Undermapp med begränsad åtkomst - Ibland behövs en mapp i institutionsmappen dit bara vissa personer på institutionen har behörighet. Alla användare som ska ha tillgång till denna mapp måste höra till institutionen. Det går ej att sätta specifikt lagringsutrymme på denna mapp då det räknas ihop med institutionsmappen.
  • Samarbetsmapp - När personer från flera olika institutioner ska arbeta tillsammans är det ofta praktiskt att ge dem en gemensam arbetsyta på fillagret. Alla som har ett fillagerkonto (även studenter) kan ges tillgång till samarbetsmappen. Administrativt betalar en institution/enhet för mappen och den som vill ha rättigheter till mappen vänder sig till den kontoansvariga på institutionen/enheten.

Beställ lagringsyta på Fillager

Använd denna sida i LiUdesk för att beställa. Kostnader anges i respektive formulär.

3. Filvalvet – krypterad lagring med högre säkerhet

Filvalvet finns för att LiU-medarbetare ska kunna lagra personuppgifter och känsliga data på en högre säkerhetsnivå. Filvalvet uppfyller krav från Dataskyddsförordningen (GDPR) samt Riktlinjer för informationssäkerhet på LiU och har granskats av våra dataskyddsombud. Filvalvet använder krypterad anslutning och loggar alla ändringar i filer som utförs. Filerna förvaras på en krypterad server som står i ett låst och larmat utrymme.

Filvalvet ser ut och fungerar ungefär på samma sätt som Fillagret. Säkerhetsfunktionerna som finns för Filvalvet arbetar i bakgrunden och som användare behöver du inte tänka på detta. Säkerhetsfunktionerna utvecklas kontinuerligt för att möta nya och förändrade behov och hot.

Beställ yta på Filvalvet

Använda denna sida i LiUdesk för att beställa. Kostnader anges i respektive formulär.

4. Lokalt på din dator – se till att säkerhetskopiera

Du kan också spara dina filer lokalt på din dator men då ansvarar du själv för att säkerhetskopiera filer. Filer som ligger lokalt på din dator säkerhetskopieras inte automatiskt och IT-avdelningen kan inte hjälpa till att återställa dessa om de försvunnit.

 

Fillagringsyta utan back-up

Du kan använda alternativet "NoBackup" som en lagringsplats för större datamängder som inte behöver backup, men som man av någon anledning vill spara ett tag.

Beställ yta

Använda denna sida i LiUdesk för att beställa. Kostnader anges i respektive formulär.


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-23