Göm menyn

NVivo

LiU har tecknat ett volym-avtal gällande analysverktyget NVivo, som gäller i tre år från och med september 2017.

Kort beskrivning

NVivo är ett verktyg för kvalitativ analys som hjälper dig att komma åt, organisera och analysera ostrukturerad information i dokument (textanalys), bilder, ljud-, och videofiler, kalkylblad och databastabeller. 

Installation

Anställda kontaktar programvaruansvarig på institutionen eller enheten för installation.
Studenter kan ladda ner program och hämta nycklar via https://minit.liu.se

Gå till leverantören Alfasofts hemsida

Gå till tillverkaren QSR's hemsida

 


Sidansvarig: licens@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-22