Göm menyn

Minitab

Minitab är ett programpaket för statistisk analys och speciellt lämpat för undervisning i statistik. Det handlar exempelvis om att utforska data med grafer, utföra datanalyser, fastställa kvalitét och att konstruera försök. Programmet används i grundutbildning i statistik och matematisk statistik.

Minitab finns endast för operativsystemet Windows. För Mac finns Minitab Express.

Installation

Programmet kan installeras på alla maskiner anslutna i universitetets datornät. Licensen fås från licensservern.

Om programmet behöver köras som standalone, t.ex. på bärbara datorer som inte ansluts mot universitetets nätverk, kan IT-tekniker använda verktyg för att låna en licens från licensservern.

Anställda kontaktar programvaruansvarig på institutionen eller enheten för installation.
Studenter kan ladda ner program och hämta nycklar samt verktyg för att låna licens via MinIT.

Support

Gå till tillverkaren, Minitabs hemsida


Sidansvarig: licens@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-19