Göm menyn

LabVIEW

Linköpings Universitet har avtal med National Instruments Sweden AB gällande en sitelicens av LabVIEW. Avtalet gäller en undervisningslicens. Denna LabVIEW-licens får endast användas i undervisningen och för grund- och forskarutbildning samt forskning som ingår som en del av professorers och/eller forskarstuderandes vardag, däremot inte för affärsdrivande verksamhet och verksamhet som avser att sprida framtagna resultat till industrin.

Kort beskrivning

LabVIEW är ett datainsamlings- och analysverktyg och underlättar för dig som använder din dator för att automatisera mätning, styra instrument, analysera signaler, realisera motorstyrning, analysera bilddata och utföra matematiska "high-end" kalkyleringar i undervisningen och/eller i laboratorierna.

Installation

Anställda kontaktar programvaruansvarig på institutionen eller enheten för installation.
 

Kostnadsfritt undervisningsmaterial

National Instruments har en hel del material rörande LabVIEW på sina hemsidor:

Hämta material och inspiration om LabVIEW

Gå till LabWIEW:s svenska leverantör, National Instruments AB


Sidansvarig: licens@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-13