Göm menyn

Mac på LiU

Mac OS-versioner

Följande versioner av operativsystemet är aktuella på LiU:

Version Lanserades Kommentar
10.15 Catalina 2019 oktober Under testning, se vidare nedan
10.14 Mojave 2018 september Används av de flesta
10.13 High Sierra 2017 september Under utfasning

Ovanstående versioner är de som Apple säkerhetsuppdaterar. Äldre versioner är inte tillåtna på LiU.

Mac OS 10.15 Catalina

Denna version lanserades i oktober 2019 och tillför flera nya funktioner, förbättringar samt ökad säkerhet. Detta är en stor uppgradering som gör att äldre 32-bitarsprogram slutar fungera. Har man äldre program behöver man säkerställa att dessa är 64-bitars om de fortfarande ska kunna användas. Uppgraderingsprocessen varnar om det finns sådana program och ger möjlighet att avbryta.

Uppgradering till Catalina blockeras på LiU:s datorer för att undvika oförutsedda störningar som ofta kan förekomma vid en ny OS-version. Blockeringen kommer hävas när det hunnit komma några ytterligare uppdateringar (10.15.x) och de kända problemen har minskat. 

Vill man uppgradera innan blockering hävs går det bra kontakta IT-avdelningen om detta. Man bör först säkerställa backup och vara medveten om de problem som kan förekomma vid uppgraderingar.

LiU har fortfarande inte möjlighet att erbjuda fjärrsupport på Catalina.

Programinstallationer via Self Service

IT-avdelningen distribuerar en mängd mjukvaror genom en applikation som heter Self Service. Applikationen hittas som en LiU-ikon i Dockan samt går att söka fram genom sökfunktionen (Spotlight).

I Self Service kan du hitta de vanligaste programvarorna vid LiU, exempelvis Office-paketet och andra licenserade program.

Lägg till skrivare på Mac

Se denna sida.

Antivirus

Enligt LiU:s riktlinjer för informationssäkerhet ska alla klienter använda skydd mot malware. På Mac används ESET Antivirus. ESET har ett bra realtidsskydd och om programvaran hittar något hjälper IT-tekniker till att bedöma och hantera problemet.

FAQ

Sök efter Mac eller önskat ämne i Servicewebbens kunskapsdatabas för att hitta guider och svar på vanliga frågor.


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-31