Göm menyn

Datorvarianter

Illustration av dator.

I dokumentet Beslut om datorvarianter specificeras vilka typer av datorer som finns på LiU, vilka tjänster olika typer av datorer har åtkomst till samt olika klassificeringar som datorer kan ha. 

Arbetet med att implementera de olika datorvarianterna inleddes när beslutet fattades och de olika funktioner som beskrivs kommer i takt med att de implementeras. Vissa skillnader kommer också förekomma beroende på de olika plattformarnas tekniska förutsättningar.

Länk till Beslut om datorvarianter i LiUdok.

  • LiU-arbetsplats är samlingsnamnet för de datorer som är hanterade, inventerade och har full support av IT-avdelningen. Detta är den vanligaste datortypen på Linköpings universitet och passar utmärkt för dig som arbetar som forskare, lärare eller administratör.
  • Resurs-datorer är samlingsnamnet för de datorer som är hanterade, inventerade och har full support av IT-avdelningen. Skillnaden mot Anställda-datorer är dessa inte är tänkta att användas som bruksdator av anställda utan istället har ett mer specifikt användningsområde.
  • Labb- och instrumentdatorer är samlingsnamnet för de datorer som används i labb- och forskningsmiljöer. En sådan dator kan vara hanterad och inventerad av IT-avdelningen men kan också vara en fristående dator kopplad till ett instrument. Konfigurationen på dessa datorer är ofta komplex och bedömning görs från fall till fall.

IT-avdelningen har infört en klassificering av datorer för att tydliggöra vilken skyddsklass datorn har. Klassificeringen bygger på färgerna guld, silver, brons, vit och svart. Guld ger starkast skydd och innebär lägst risk (men en lägre grad av flexibilitet). Medan brons ger svagast skydd och innebär en högre risk (samt en högre grad av flexibilitet). En kort beskrivning finns i Beslut om datorvarianter. En mer detaljerad beskrivning finns i Beslut om riktlinjer för informationssäkerhet.


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-12