Göm menyn

Återbruk av IT-utrustning

”Senast år 2021 ska all av LiU inköpt IT-utrustning ingå i ett re-cirkulationssystem.” lyder det beslutade miljömålet från hösten 2019. Syftet är bland annat att kunna minska universitetets miljöpåverkan, avfallsmängd och även att spara pengar. Inköp och återbruk kommer årligen att följas upp för att se utfallet.

Återvinnings-ikon ihop med IT-utrustning.

Återbruket av utrustning utförs på samtliga campus. Datorer och mobiltelefoner ska lämnas in till IT-avdelningens tekniker, som gör en bedömning av om de kan återanvändas i verksamheten. En relativt ny dator eller telefon lämnas vanligtvis tillbaka till institutionen/motsvarande efter rensning och då kan de ges till nyrekryterade eller anställda med äldre dator/mobiltelefon.

Utnyttja lånepoolen

Om inlämnade datorer eller mobiltelefoner inte ska återanvändas i verksamheten som den kom ifrån används de som låneutrustning. Denna utrustning kan alla institutioner/motsvarande låna kostnadsfritt av IT-avdelningen – mer information hittar du här.

Exempel på tillfällen då du kan använda lånepoolen:

  • En visstidsanställd behöver dator och telefon under en begränsad tid
  • Event och mässor där datorer behövs (t.ex. Populärvetenskapliga veckan)
  • Anställda som behöver kablar, möss och/eller tangentbord och det fungerar med begagnat
  • Projekt där man under en period arbetar med telefonundersökningar
  • Lånetelefoner och -datorer till när anställda skickar sina primära enheter på reparation.

IT-tillbehör (möss, kablar, bildskärmar, med mera) som är i gott skick återbrukas och ges till institutioner/motsvarande utan kostnad när behov uppstår.

När utrustningen till slut inte anses vara brukbar längre går den till elektronikåtervinning enligt fastställd rutin.


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-09