Göm menyn

SPSS

LiU har tecknat ett siteavtal för statistikprogrammet SPSS.
Avtalet ger all personal och studenter fri rätt att under villkoren nedan använda följande moduler:

 • IBM SPSS Statistics Base
 • IBM SPSS Advanced Statistics
 • IBM SPSS Regression
 • IBM SPSS Custom Tables
 • IBM SPSS Forecasting
 • IBM SPSS Data Preparation
 • IBM SPSS Missing Values
 • IBM SPSS Decision Trees
 • IBM SPSS Visualization Designer
 • IBM SPSS Exact Tests
 • IBM SPSS Direct Marketing
 • IBM SPSS Categories
 • IBM SPSS Complex Samples
 • IBM SPSS Conjoint
 • IBM SPSS Neural Networks
 • IBM SPSS Bootstrapping
 • IBM SPSS Amos
 • IBM SPSS Sample Power

Villkor

 • SPSS och tilläggsmodulerna får användas fritt av all personal och alla studenter vid LiU under förutsättning att användningen är relaterad till arbete, forskning eller studier vid/för LiU. Avtalet omfattar även datorer i lärosalar samt studenternas egna hemdatorer i den mån arbetet med SPSS är relaterat till studier vid LiU.
  Tilläggsmodulen Amos ingår dock endast för anställda. Inte för studenter eller för installation i lärosalar.
 • Alla licenskoder är tidsbegränsade. Efter avslutade studier eller avslutad anställning skall SPSS med alla tillhörande moduler avinstalleras från privata datorer.
 • Uppgraderingar ingår i avtalet.
 • Support för enskilda SPSS-användare ingår inte i avtalet. Hjälp finns dock via SPSS supportsidor: SPSS Technical Support (se länk till leverantörens hemsida nedan).
 • Notera att det bara finns 2 aktiva versioner samtidigt och för år 2015 är det version 22 och version 23 som är aktiva för Windows och Mac. För Linux är endast v. 23 tillgänglig.

Installation

Anställda kontaktar programvaruansvarig på institutionen eller enheten för installation.
Studenter kan ladda ner program och hämta nycklar via MinIT.


Sidansvarig: licens@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-19