Göm menyn

MATLAB och Simulink

Avtalet med MathWorks ger LiU rätt att lägga upp och använda MATLAB, Simulink och toolboxar på samtliga unviversitetets datorer, såväl arbetsstationer som PC/Mac. Avtalet ger även rätt till distribution av MATLAB till studerande inskrivna vid LiU för användande på egna datorer för sina studier. Studenter kan ladda ner programmet från MinIT.

Universitetet har två olika licenser, en för anställda och en för studenter:

Support

Gå till tillverkarens, MathWorks hemsida


Mathtools är en sida med många resurser om tekniska beräkningar

Gå till Mathtools hemsida

 


Sidansvarig: licens@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-19