Göm menyn

Välkommen till Internationella enheten

Internationella enheten är en del av avdelningen för Internationalisering- forskningsfinansiering och samverkan och bidrar till att förverkliga LiU:s strategi för internationalisering bland annat genom att underlätta och samordna LiU:s deltagande i internationaliseringsprogram på nationell och internationell nivå.

Enhetens uppdrag är att stödja internationell mobilitet för studenter, lärare och personal på LiU. Vi samordnar utbytesprogram för lärare och studenter och ansvarar för mottagning och avslut för internationella utbytes- och programstudenter.

I uppdraget ingår också:

  • att ta tillvara och stärka intresset för LiU:s internationella program och på så sätt öka andelen betalande internationella studenter
  • projektleda LiU Summer Academy
  • att ge stöd och service till internationellt rekryterad personal och forskare
  • ge stöd och utforma program för internationella gäster från t ex ambassader
  • att ta fram statistik och göra uppföljning av internationella aktiviteter vid LiU

Varje år erbjuder Internationella avdelningen service och stöd i praktiska och sociala frågor till nästan 1000 internationella programstudenter och ca 1100 utbytesstudenter. Exempel på aktiviteter som avdelningen anordnar är Orientation Programme, Information Days, Welcome Fair och Farewell Ceremony.

Beslut för strategiskt arbete

Det är en utmaning för LiU att bedriva internationaliseringsarbete på alla nivåer i organisationen och samtidigt ha möjlighet till kraftsamling och prioritering i det stora utbud av internationella samarbetsmöjligheter som hela tiden dyker upp. Mot denna bakgrund har en ny internationaliseringsstrategi för LiU tagits fram vars syfte är att bidra till att stärka universitetets utveckling och kvalitet när det gäller såväl forskning som utbildning, samverkan och verksamhetsstöd. I kommande handlingsplaner ska verksamheterna beskriva
hur man avser att arbeta för att nå strategins mål.

Läs mer: Internationaliseringsstrategi

LiU Erasmus Policy Statement

LiUs godkända ansökan ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) 2014-2020


 

Aktuellt  

Brexit

EU Parlamentet röstade igenom Brexit utträdesavtal den 29 januari 2020. Det betyder att Storbritannien lämnar EU med ett avtal den 31 januari. Efter det inträder en övergångsperiod under 11 månader fram tom 31 December 2020, när det mesta fortsätter som vanligt, inklusive Storbritanniens medverkan i Erasmus+. 

Gällande Erasmus+ ansökan om medel för perioden 1 juni 2020- 31 maj 2022, kommer beviljade medel få användas för mobiliteter till Storbritannien. Strategiska partnerskap med Storbritannien fortgår och får slutföras.

Mer information om Brexit kan inhämtas från bland annat Universitets- och Högskolerådets hemsida samt EU-kommissionens hemsida

Universitets- och högskolerådets hemsida om Brexit

EU-kommissionens hemsida om hur Brexit påverkar Erasmus+ programmet
 


  • Varje månad: förberedande besök, Erasmus+projekt: UHR utlyser medel för er som planerar ett projekt inom Erasmus+. Genom ett förberedande besök får ni möjlighet att träffa era samarbetspartners, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle. Läs mer och ansök här.

  • DAAD stipendier för undervisning, forskning och studier. Läs mer och ansök här.

  • Löpande ansökan: STINT Capstone Awards: Singapore:

Kontakta oss

Ledning och personal

Maila Internationella enheten
 

Besöksinformation

Vi finns på sjunde våningen i nya Studenthuset. Boka gärna en tid för ett privat möte eller kontakta InfoCenter på entréplanet. 
 

Postadress

Linköpings universitet
Internationella enheten
SE-581 83 Linköping
 

länkar

Erasmus+ programmet
Utresewebben för studenter

Internationella studenter vid LiU

Erasmus Student Network - ESN


Sidansvarig: international.office@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-12-02