Göm menyn

Välkommen till Internationella enheten

Internationella enheten är en del av avdelningen för Internationalisering- forskningsfinansiering samverkan och uppdragsutbildning och bidrar till att förverkliga LiU:s strategi för internationalisering bland annat genom att underlätta och samordna LiU:s deltagande i internationaliseringsprogram på nationell och internationell nivå.

 

Aktuellt  

Africa – Initiation Grants for Internationalisation 2020

Allt fler länder i världen erbjuder forskning och utbildning av god kvalitet. Denna utlysning avser mobilitetsmedel för utveckling av nya akademiska samarbeten med lärosäten i Afrika inom forskning och eller högre utbildning.
Utlysningen avser projekt med upp till ett års varaktighet. Samarbetena ska vara balanserade med ömsesidig nytta och mobilitet i båda riktningar. Huvudsaklig samarbetspart ska vara i Afrika. Då det redan pågår flera aktiviteter för akademiska samarbeten med Sydafrika välkomnas särskilt ansökningar som avser samarbeten med andra länder i Afrika.
Utlysningen finansieras i samarbete med Vetenskapsrådet.
Sista ansökningsdag är den 10 november 2020 kl.15:00. 

Extra ansökningsomgång för Strategiska partnerskap

En extra ansökningsomgång för Erasmus+ strategiska partnerskap är nu öppen. Partnerskapen kan innehålla både digitala och fysiska aktiviteter och inom högre utbildning ska projekten fokusera på innovativa digitala satsningar. Projektlängden ska vara mellan 12-24 månader. 
Sista ansökningsdag är 29 oktober.
Du kan läsa mer om ansökan, om hur du söker och vilka kriterier som gäller på UHR:s hemsida. Du hittar även ansökningshandlingarna på programsidan.

Läs mer: Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning.


Brexit

EU Parlamentet röstade igenom Brexit utträdesavtal den 29 januari 2020. Det betyder att Storbritannien lämnar EU med ett avtal den 31 januari. Efter det inträder en övergångsperiod under 11 månader fram tom 31 December 2020, när det mesta fortsätter som vanligt, inklusive Storbritanniens medverkan i Erasmus+. 

Gällande Erasmus+ ansökan om medel för perioden 1 juni 2020- 31 maj 2022, kommer beviljade medel få användas för mobiliteter till Storbritannien. Strategiska partnerskap med Storbritannien fortgår och får slutföras.

Mer information om Brexit kan inhämtas från bland annat Universitets- och Högskolerådets hemsida samt EU-kommissionens hemsida

Universitets- och högskolerådets hemsida om Brexit

EU-kommissionens hemsida om hur Brexit påverkar Erasmus+ programmet
 


  • Varje månad: förberedande besök, Erasmus+projekt: UHR utlyser medel för er som planerar ett projekt inom Erasmus+. Genom ett förberedande besök får ni möjlighet att träffa era samarbetspartners, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle. Läs mer och ansök här.

  • DAAD stipendier för undervisning, forskning och studier. Läs mer och ansök här.

  • Löpande ansökan: STINT Capstone Awards: Singapore:

Kontakta oss

Ledning och personal

Maila Internationella enheten
 

Besöksinformation

Vi finns på sjunde våningen i nya Studenthuset. Boka gärna en tid för ett privat möte eller kontakta InfoCenter på entréplanet. 
 

Postadress

Linköpings universitet
Internationella enheten
SE-581 83 Linköping
 

länkar

Erasmus+ programmet
Utresewebben för studenter

Internationella studenter vid LiU

Erasmus Student Network - ESN


Sidansvarig: international.office@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-07