Göm menyn

Välkommen till Internationella enheten

Internationella enheten är en del av avdelningen för Internationalisering- forskningsfinansiering och samverkan och bidrar till att förverkliga LiU:s strategi för internationalisering bland annat genom att underlätta och samordna LiU:s deltagande i internationaliseringsprogram på nationell och internationell nivå.

Enhetens uppdrag är att stödja internationell mobilitet för studenter, lärare och personal på LiU. Vi samordnar utbytesprogram för lärare och studenter och ansvarar för mottagning och avslut för internationella utbytes- och programstudenter.

I uppdraget ingår också:

 • att ta tillvara och stärka intresset för LiU:s internationella program och på så sätt öka andelen betalande internationella studenter
 • projektleda LiU Summer Academy
 • att ge stöd och service till internationellt rekryterad personal och forskare
 • ge stöd och utforma program för internationella gäster från t ex ambassader
 • att ta fram statistik och göra uppföljning av internationella aktiviteter vid LiU
 • Övergripande ansvar för Erasmusprogrammet vid LiU
 • Vägledning gällande ansökningar och avtalsskrivande för internationella projekt
 • Koordinera LiU:s prioriterade regioner

Varje år erbjuder Internationella avdelningen service och stöd i praktiska och sociala frågor till nästan 1000 internationella programstudenter och ca 1100 utbytesstudenter. Exempel på aktiviteter som avdelningen anordnar är Orientation Programme, Information Days, Welcome Fair och Farewell Ceremony.
 

Beslut för strategiskt arbete

Det är en utmaning för LiU att bedriva internationaliseringsarbete på alla nivåer i organisationen och samtidigt ha möjlighet till kraftsamling och prioritering i det stora utbud av internationella samarbetsmöjligheter som hela tiden dyker upp. Mot denna bakgrund har en ny internationaliseringsstrategi för LiU tagits fram vars syfte är att bidra till att stärka universitetets utveckling och kvalitet när det gäller såväl forskning som utbildning, samverkan och verksamhetsstöd. I kommande handlingsplaner ska verksamheterna beskriva
hur man avser att arbeta för att nå strategins mål.

Läs mer: Internationaliseringsstrategi

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

LiU Erasmus Policy Statement (EPS)

Aktuellt  

 • UHR har nu publicerat flera webinarier inför de nya utlysningarna inom Erasmus+ partnerskap. Det rör både informationsmöten och ansökansseminarier. För mer information och anmälan se UHR:s web.
 • Nu har ansökningarna öppnat för de centraliserade programmen:

  Erasmus mundus gemensamma masterprogram (EMJM) och Erasmus mundus Design Measures (EMDM) öppnat.
  Läs mer: Funding & tenders (europa.eu) OBS! Ny deadline – på grund av tekniska problem har ansökan öppnats först nu och därför har deadline ändrats till 17 juni kl. 17:00

 • EU kommissionen har beslutat att det inte blir någon utlysning för Capacity Building projects in Higher Education för 2021 (CBHE). Detta på grund av strandade budgetförhandlingar. Nästa call förväntas öppna under hösten 2021 för utlysningen 2022.

 • Brexit: I och med utträdet ur EU har Storbritannien valt att inte vara med i den kommande programperioden för Erasmus+ 2021-2027. Det innebär att det från och med 2021 inte längre  är möjligt för svenska organisationer att söka finansiering för mobilitet i Storbritannien (UK) eller samarbetsprojekt med brittiska organisationer inom ramen för programmet Erasmus.

  Svenska organisationer som har pågående projekt inom Erasmus+ mobilitet eller strategiska partnerskap med organisationer i Storbritannien (UK) kan fullfölja dessa. De organisationer som fått ansökan beviljad från utlysningen 2020 kommer att kunna påbörja och genomföra sina mobilitets- och partnerskapsprojekt med aktörer i Storbritannien (med slutdatum 31 maj 2022). 

  Mer information om Brexit kan inhämtas från bland annat Universitets- och högskolerådets hemsida samt EU-kommissionens hemsida 

 • Varje månad: förberedande besök, Erasmus+projekt: UHR utlyser medel för er som planerar ett projekt inom Erasmus+. Genom ett förberedande besök får ni möjlighet att träffa era samarbetspartners, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle. Läs mer och ansök här.

 • DAAD stipendier för undervisning, forskning och studier. Läs mer och ansök här.

Löpande ansökan: STINT Capstone Awards: Singapore:

Kontakta oss

Ledning och personal

Maila Internationella enheten
 

Besöksinformation

Vi finns på sjunde våningen i nya Studenthuset. Boka gärna en tid för ett enskilt möte eller kontakta Infocenter på entréplanet. 
 

Postadress

Linköpings universitet
Internationella enheten
SE-581 83 Linköping
 

länkar

Utresewebben för studenter

Internationella studenter vid LiU

Erasmus+ programmet

Erasmus Student Network - ESN


Sidansvarig: international.office@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-05-27