Göm menyn

Internationella utbildningsprojekt – vad ska man tänka på?

 

PennaDe som vill utveckla utbildning genom internationella samarbetsprojekt har många källor att vända sig till för stöd, till exempel EU:s program Erasmus+ eller det svenska programmet Linnaeus-Palme. Vad ska man då tänka på om man har en idé? En början kan vara att fundera över följande frågor:

1. Varför vill vi delta? Det måste röra sig om annat än möjligheterna till finansiering, särskilt med tanke på att det inte alltid blir så mycket medel i slutänden.

2. Hur ska vi delta? Har vi och våra samarbetsuniversitet den tid och de resurser som krävs?

3. Vad ska vi göra? Vad innehåller vårt projektförslag och vad gör att det skiljer sig från mängden?

Att komma igång

LiU-personal som har lokalkännedom och relevanta språkkunskaper kan vara till stor hjälp för att öppna dörrar i sökandet efter rätt samarbetspartners. Om ni är angelägna att samarbeta med ett lärosäte från ett visst land där ni helt saknar kontakter finns det möjlighet att delta i Universitets- och Högskolerådets kontaktresor.

Att planera en projektansökan tillsammans med utländska partneruniversitet kan vara en lång process. En generell uppskattning från vana assistenter i internationella projekt på KTH är att idéfasen före skrivande av en lyckad projektansökan ofta tar ungefär nio månader. Det är viktigt att ha ett brett stöd inom lärosätet. I synnerhet om du startar ett nytt gemensamt mastersprogram är det bra att ha lika stort stöd som för ett vanligt utbildningsprogram; programmet må vara annorlunda till sin struktur men det kan inte hanteras som sidoverksamhet utan behöver ändå det sedvanliga stödet kring studieadministration, kursplaner etc. 

Att ansöka

Inför ansökan bör alla deltagande parter vara införstådda med hur projektorganisationen ska se ut och vem som ska göra vad i projektet. Det är också bra att tänka långsiktigt – kommer kontakterna att fortsätta och ge ett mervärde även efter en eventuell projektfinansierings slut?

Vid ansökningar om Erasmus+ gemensamma mastersprogram är det viktigt att visa att arbetsmarknaden har ett särskilt behov av utexaminerade med just den här inriktningen. Ett konkret sätt att göra det är att ansökan stöds av en branschorganisation.

Värt att tänka på är att det inte är säkert att bedömarna är från rätt ämnesområde; det kan med andra ord vara bra om ansökan går att förstå även för akademiker med andra ämnesbakgrunder.

Att hantera ett projekt

En utmaning, inte minst inom Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad (före detta Tempus), är att sprida information om projektet till potentiella deltagare. Svenska lärosäten som har haft många Tempusprojekt betonar vikten av marknadsföring via webb och deltagande på mässor. De nämner också hur viktigt det är att hålla reda på detaljerna i bokföringen av Tempusprojekt; inget kvitto innebär ingen kostnad!

Om institutionen ska koordinera ett stort, flerårigt projekt är det en fördel om fler än en person har möjlighet att vara insatt i projektet. Är ni till exempel en koordinator och en projektassistent så har ni beredskap ifall det sker förändringar i personalstyrkan på grund av sjukdom, föräldraledighet eller liknande.

Kontakt

Internationella avdelningen svarar gärna på frågor kring möjliga finansieringskällor för dina utbildningsrelaterade projektidéer. Välkommen att vända dig till Mårten Rosander för tips om hur du går vidare.


 

 


Helena Iacobaeus 2014-12-01
Sidansvarig: international.office@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-05