Göm menyn

Internationella enhetens uppdrag

Internationella enheten är en del av avdelningen för Internationalisering- forskningsfinansiering och samverkan och bidrar till att förverkliga LiU:s strategi för internationalisering bland annat genom att underlätta och samordna LiU:s deltagande i internationaliseringsprogram på nationell och internationell nivå.

Enhetens uppdrag är att stödja internationell mobilitet för studenter, lärare och personal på LiU. Vi samordnar utbytesprogram för lärare och studenter och ansvarar för mottagning och avslut för internationella utbytes- och programstudenter.
 

I uppdraget ingår också

  • att ta tillvara och stärka intresset för LiUs internationella program och på så sätt öka andelen betalande internationella studenter
  • projektleda LiU Summer Academy
  • att ge stöd och service till internationellt rekryterad personal och forskare
  • ge stöd och utforma program för internationella gäster från t ex ambassader
  • att ta fram statistik och göra uppföljning av internationella aktiviteter vid LiU

Varje år erbjuder Internationella avdelningen service och stöd i praktiska och sociala frågor till nästan 1000 internationella programstudenter och ca 1100 utbytesstudenter. Exempel på aktiviteter som avdelningen anordnar är Orientation Programme, Information Days, Welcome Fair och Farewell Ceremony.

 

Beslut för strategiskt arbete

Internationaliseringsplan 2012-2020

LiU Erasmus Policy Statement

LiUs godkända ansökan ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) 2014-2020


Sidansvarig: international.office@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-14