Göm menyn

Erasmus+ programperiod 2014-2020

Det allmänna målet för Erasmus+ är att främja internationellt samarbete kring utbildning, ungdom och idrott. Tre typer av aktiviteter har särskilt fokus:

 • Mobilitet (lärar- och studentutbyten, kompetensutveckling, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten).
 • Projektsamarbete (strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer med flera).
 • Stöd för policyförändring (olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå).

LiU har tilldelats Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), som är en förutsättning för deltagande i bl a Erasmus, för perioden 2014-2020. För att ta reda på mer om LiU:s strategier, mål och åtgärder inom Erasmusarbetet, läs gärna vår Erasmus Policy Statement.
Nuvarande Erasmus+ program avslutas 31 maj 2021, då ett nytt sju-årsprogram tar vid.

Erasmus+ programperiod 2021-2027

Erasmus+ programperiod 2021-2027 startar 1 juni 2021. Ledord i det nya programmet blir:

 • Digitalisering
 • Hållbarhet
 • Inkludering
 • Flexibilitet
 • Förenkling

Det nya programmet ställer krav på digitalisering, vilket betyder att Learning Agreements, Inter-Institutional Agreements och nomineringar kommer att behöva hanteras digital i en databas. Mer information om detta kommer.

Inkluderat i det nya Erasmusprogrammet är även initiativet European Universities. LiU blev beviljade ett pilotprojekt inom detta initiativet - ECIU Universitiy - tillsammans med övriga lärosäten i nätverket ECIU (European Consortium of Innovative Universities). Projekt inom initiativet European Universities kan enbart ansökas efter beslut från rektor. Läs mer om initiativet European Universities.

Läs mer om det nya Erasmus+ programmet på EU-kommissionens webb.


Vägledning för ansökningar och avtal inom Erasmus+ 

Eftersom deltagande i Erasmus+ projekt innebär speciella krav på den administrativa processen har en särsklid vägledning tagits fram. Det är universitetet och inte den enskilda läraren eller institutionen som räknas som deltagare i projekten.

Aktuellt

 • Inför 2021 kommer programmet Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning att förändras. Ansökningsomgången beräknas öppna i månadsskiftet februari/mars, då vi också kan publicera information om det som är nytt.
 • EU kommissionen har beslutat att det inte blir någon utlysning för Capacity Building projects in Higher Education för 2021 (CBHE). Detta på grund av strandade budgetförhandlingar. Nästa call förväntas öppna under hösten 2021 för utlysningen 2022.

 • Möjligheter inom Erasmus + strategiska partnerskap,

     Presentationen från webbinariet 

 

inspirerande projekt inom erasmus+ på LiU

Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning

Så får lärarstudenter interkulturell kompetens​ "Inside out - outside in".

Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad

LiU leder projekt i Östeuropa 

Master’s Program in Mobile Application Development and Game Design (MAGnUS) och Integrated approach to Stem teacher training (STEM)

 

INTErnationella projektsamarbeten ERASMUS+

Universitet och högskolor kan söka medel för strategiska samarbets- och utvecklingsprojekt. Medlen ger möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla kvaliteten inom utbildningen. Det handlar om utveckling och överföring av arbetssätt, lösningar och metoder, kompetensutvecklingsinsatser och erfarenhetsutbyten samt att främja nyckelkompetenser som till exempel entreprenörskap. I förlängningen ska det gynna individers utveckling och kompetens, och stärka deras färdigheter och kvalifikationer. Läs mer på UHR:s sida om Strategiska Partnerskap>>

De som redan har ett väl fungerande strategiskt partnerskap och som har ett särskilt intresse av att samarbeta med näringslivet kan också välja att gå vidare och ansöka om medel för att göra partnerskapet till en så kallad kunskapsallians. Se gärna EU-kommissionens information om Kunskapsallianser>>

Kapacitetsuppbyggnad, som tidigare kallades Tempus, är en finansieringsform för dem som vill utveckla nya kurser, utbildningscentra och läroplaner tillsammans med lärosäten i andra länder eller som vill utveckla högskolornas administration för att bidra till moderniseringen av den högre utbildningen och till en demokratisk utveckling i partnerländerna. Projekten kan sökas för samarbete med partnerländer i cirka 150 länder i hela världen. Läs gärna mer på UHR:s sida om Kapacitetsuppbyggnad>>

Du finner aktuella partnersök för samarbetsprojekt i högerspalten.

Nedan ses tidigare utlysningar inom Erasmusprogrammet:

Programdel

Sista ansökningsdag

Erasmus+ inomeuropeisk mobilitet (KA103) Hanteras centralt av International Office.

Klockan 12:00, 5 februari 2020

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet (KA107) Enbart central ramansökan. Kontakta International Office vid intresse att söka. international.office@liu.se

 

Klockan 12:00, 5 februari 2020

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt (CBHE)

Klockan 17:00, 5 februari 2020

Gemensamma masterprogram (EMJMD)

Klockan 17:00, 13 februari 2020

Jean Monnet

Klockan 17:00, 20 februari 2020

Kunskapsallianser

Klockan 17:00, 26 februari 2020

European universities. Sökes enbart efter beslut av rektor.

 

Klockan 17:00, 26 februari 2020

Strategiska partnerskap (KA203)

Klockan 12:00, 24 mars 2020

Kontakt

Om du är intresserad av att ansöka om ett samarbetsprojekt inom Erasmus+, och vill få tips och råd eller boka in ett möte eller presentation för din grupp, kontakta Mårten Rosander, koordinator vid Internationella Enheten.

Värt att veta vid projektansökningar

Ska du ansöka om projekt inom ramen för Erasmus+? Här kommer basfakta om LiU. LiU har:

 • Erasmuskod/ID: S  LINKOPI01
 • organisations-ID (OID): E10208724
 • PIC-nummer: 999852236
 • Erasmus Charter for Higher Education (ECHE): 29359-EPP-1-2014-1-SE-EPPKA3-ECHE
 • Exempel på projekt LiU deltar i finns i menyn till vänster

Du kan också ha nytta av:

 


Sidansvarig: international.office@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-05