Göm menyn

Internationalisering

Strategin för internationalisering bygger på visionen om LiU som ett universitet med internationell lyskraft. Att etablera ytterligare kontakter med starka internationella universitet och erbjuda internationellt konkurrenskraftig utbildning är viktiga inslag i strategin.

Utbyten för lärare och personal

Anställda vid Linköpings universitet kan söka medel för fortbildning och arbete utomlands. Kontakta Internationella avdelningen för mer information.

Erasmus - för utbyten med europeiska universitet

Övriga program och avtal

Sök LiU:s utbytesavtal med utländska universitet

Internationella avdelningen

Utbyten för studenter

Utresewebben - information för LiU-studenter som vill studera utomlands.

LiU:s Exchange Partner Profile (pdf) - LiU:s kontaktuppgifter för utländska partneruniversitet

Internationaliseringsrådet

Ett strategiskt råd för internationalisering som inrättats av rektor och ska verka för att LiU:s internationaliseringsplan förverkligas och internationaliseringsarbetet utvecklas.

Minnesanteckningar och rektors beslut om att inrätta rådet

Internationaliseringsplan 2013-2020 (pdf)

Marknadsföring av masterprogram

Kommunikations- och marknadsavdelningen arbetar med den internationella utbildningswebben och med marknadsföring av LiU:s internationella masterprogram, riktad till utomeuropeiska studenter.

Kontakt:
Eva Lena Rodriguez, koordinator, Internationell studentrekrytering: eva.lena.rodriguez@liu.se
Therese Winder, koordinator, Internationell studentrekrytering: therese.winder@liu.se

Antagning och avgifter

Frågor om antagning och avgifter för Internationella masterprogram.

Antagningsenheten

 

 

Internationella avdelningen

Internationell mobilitet och utbyten för anställda och studenter. Mottagning av internationella utbytes- och masterstudenter.

Internationella avdelningen

Program på engelska

LiU:s masterprogram med engelska som undervisningsspråk.

Education at Linköping University

LiU-studentS

Webbplats för engelsktalande studenter vid LiU.

For students at LiU

LiU alumni

Webbplats för LiU:s internationella alumner.

LiU alumni


Sidansvarig: karin.gibson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jan 14 09:35:11 CET 2019