Göm menyn

Inköp och upphandling vid LiU

Som statlig myndighet ska Linköpings universitet följa Lagen om offentlig upphandling - LOU. Alla anställda vid LiU som ska köpa in något måste därför känna till att olika regler gäller för olika typer av inköp.

Hur stort inköpsbelopp handlar det om? Är det en vara eller tjänst? Kommer varan eller tjänsten att behöva beställas vid fler tillfällen längre fram? Vem får besluta om inköp på institutionen eller enheten? Vem får attestera fakturan?

Denna webbplats ska hjälpa universitetets anställda i inköps- och upphandlingsfrågor. Här finns information om regler och lagar. En handledning finns till hjälp för alla som ska göra ett inköp. Om du inte hittar svar på dina frågor här på webben - vänd dig till din inköpshandläggare eller till Upphandlingsenheten.

Nyheter

Senaste nytt inom upphandling och inköp.

Kurser hösten -21

Nytt lokalt ramavtal – Foto- och videoprodukter

Nytt statligt ramavtal för Litteratur

Nytt statligt ramavtal för Ljuskällor

Nytt statligt ramavtal för Bemanningstjänster

Synpunkt eller avvikelse på ramavtal? Nytt formulär för rapportering

Årsrapport om upphandling och inköp vid LiU 2020 publicerad

kontakta oss

Vänd dig i första hand till din
Lokala inköpshandläggare


Upphandlingsenheten

LiU-övergripande inköps- och upphandlingsfrågor.
Frågor om avtal, avtalsdatabas, TendSign:
Kontakta Upphandlingsenheten
E-post:upphandling@liu.se
 

Besöksadress

Campus Valla, Hus D, Rum D:317
Campus Norrköping, Kåkenhus, rum 2315
 

Kalendarium

Kalendarium

 

RAPPORTERA AVVIKELSER

Inloggning till formulären (Forms) sker via LISAM

Knapp avvikelserapportering

 

AVTALSDATABASER

LiU:s lokala ramavtal/leveransavtal
Inloggning med LiU-ID.

Bildknapp avtalsdatabs

 

Statliga ramavtal:
Avropa.se

 

UPPHANDLINGSVERKTYG

Visma TendSign

För inköpshandläggare och upphandlare. Särskild behörighet krävs.

 

Beställningssystem / e-handel

Support: ekonomisystem@liu.se

Bildknapp Raindance


Sidansvarig: eva.rosell@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-05-25