Göm menyn

Beställning av upphandlingsuppdrag till Upphandlingsenheten

Fyll i formuläret nedan för att göra en beställning av upphandlingsuppdrag till Upphandlingsenheten. Var noga med att fylla i alla obligatoriska fält (markerat med *) för att undvika felmeddelande.

Den som sänder in formuläret måste vara behörig att ge oss uppdraget och garantera att det är förankrat, såväl ekonomiskt som behovsmässigt, hos prefekt eller motsvarande.

Upphandlingsuppdrag faktureras i samband med avtalstecknande, enligt fastställd taxa, se nedan (gäller institutioner och centrumbildningar, ej UF).

Uppdraget måste komma in i god tid innan varan/tjänsten ska levereras, en upphandling tar tid att genomföra och Upphandlingsenheten har oftast en kö av upphandlingsärenden. När uppdraget har tagits emot får kontaktpersonen en bekräftelse samt en beslutsblankett som ska skrivas under av prefekt/motsvarande samt en uppskattad tid då upphandlingen kan påbörjas.

Har du frågor, välkommen att höra av dig till upphandling@liu.se.

Institution/enhet *

Kontaktperson för upphandlingen *

Telefon kontaktperson *

E-post kontaktperson *

Upphandling av/"namn" på upphandlingen *

Beskrivning av den vara eller tjänst som ska upphandlas *

Finansiering: kostnadsställe, aktivitet *

Uppskattat värde i SEK (styr bl a vilken upphandlingsform upphandlingen utförs i)

Önskemål om starttidpunkt för upphandlingen *

Önskemål om avtalsstart eller tidpunkt för leverans *

Tänkbara leverantörer (endast förslag)

Om bekräftelse önskas ange e-postadress

Ange siffran 2430


Sidansvarig: eva.rosell@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-08