Göm menyn

Tullfrihet för import av vetenskapliga instrument och apparater

Vid import av vetenskapliga instrument och apparater finns det möjlighet till tullfrihet, se vidare information direkt på Tullverkets hemsida, se relaterade länkar till höger på sidan.

Ansökan om tullfrihet skall skickas till Tullverket vid beställningstillfället. Tillstånd till tullfrihet måste vara klart innan varan kommer till svensk gräns och frigörs av Tullverket. Man kan inte få ett tillstånd retroaktivt.

OBS! Ansök inte i onödan. Ta reda på om din vara är tullfri eller inte via Tulltaxan (se högerspalten). Där hittar du varans varukod och uppgifter om bland annat tullsatser och särskilda bestämmelser samt evt. tullfrihet. Vid tullfrihet ska ansökan inte skickas in.

Ansökan om tullbefrielse sker genom att följande handlingar skickas till Tullverket:

  • Ansökan om tullfrihet
  • Broschyr eller datablad som beskriver utrustningens egenskaper

Sidansvarig: tull@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-10